Mediacja podczas procesu w sądzie?

--

Czy można prowadzić mediację w czasie sprawy w sądzie? Tak! Strona może złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. Sąd może w każdej chwili skierować strony do mediacji. Jednakże mediacja nie zacznie się jeśli strona nie wyrazi na nią zgody. Masz pytania? Napisz do nas!

https://mediacje-zdalne.pl/kontakt/

--

--